7/27/09

7/27-8/2

Monday: 10 miles gym 1:05:00
5 miles gym 32:30

Tuesday: 13 miles/10 mi @ 53:40

Wednesday: 7 miles Nashua rd 47:00

Thursday: 7 miles pacemaster 46:00

Friday: 10 miles pacemaster 1:05:00
5 miles neighborhood 32:30

Saturday: 10 miles gym 1:05:00

Sunday - 10 miles pacemaster 1:05:00
5 miles gym 32:30-82 miles

7/20/09

7/20-7/26

Monday: 10 miles gym 1:05:00
5 miles gym 32:30

Tuesday: 10 miles pacemaster 1:05:00

Wednesday: 10 miles gym 1:05:00

Thursday: 10 miles pacemaster 1:05:00
5 miles neighborhood 32:30

Friday: 10 miles pacemaster 1:05:00
5 miles 32:30 neighborhood

Saturday: 10 miles bush hill 1:05:00

Sunday: 5 miles pacemaster 32:30-80 miles

7/13/09

7/13-7/19

Monday: 10 miles pacemaster 1:05:00
5 miles gym 32:30

Tuesday: 10 miles pacemaster 1:05:00

Wednesday: 10 miles pacemaster 1:05:00
5 miles neighborhood 32:30

Thursday: 7 miles pacemaster 46:00
5 miles pacemaster 32:30

Friday: 10 miles jeremy hill rd 1:05:00

Saturday: 10 miles neighborhood 1:05:00

Sunday - 10 miles pacemaster 1:05:00-82 miles

7/6/09

7/6-7/12

Monday - 7 miles pacemaster 46:00
8 miles jeremy rd 52:00

Tuesday: 10 miles pacemaster 1:05:00
5 miles gym 32:30

Wednesday: 5 miles pacemaster 32:30

Thursday: 10 miles jeremy rd 1:05:00

Friday: 10 miles pacemaster 1:05:00
5 miles neighborhood 32:30

Saturday: 5 miles neighborhood 32:30

Sunday - 10 miles pacemaster 1:05:00
5 miles neighborhood 32:30 - 80 miles